Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Covid-19 och påverkan på samhällsviktig verksamhet

Hur bör samhället förbereda sig på något som är okänt? Går det avgöra vad som är bra förberedelser även innan en påfrestning har inträffat? Den pågående pandemin kan ge kunskap om dessa svåra frågor. Genom ett specifikt fokus på samhällsviktiga verksamheter och Covid-19 kan vi dra viktiga lärdomar om hur framtidens motståndskraftiga samhälle kan skapas.

Att öka samhällsviktiga verksamheters motståndskraft mot olika typer av påfrestningar är sedan länge ett prioriterat område. Trots det finns få studier av hur man bör bedriva sådant arbete för att säkerställa funktionalitet under påfrestande omständigheter. Inte heller är det vanligt att man efter en påfrestning undersöker vilken effekt de åtgärder man på förhand vidtagit har haft när det gäller att upprätthålla funktionalitet. Inom CenCIP genomförs under 2021 projektet "Covid-19-pandemins kaskadeffekter på lokal och regional nivå med avseende på samhällsviktiga funktioner – Mot ökad motståndskraft" som syftar till att göra ett sådant bidrag genom att studera hanteringen av Covid-19 i Skåne.

Något som är extra viktigt när det gäller samhällviktiga verksamheter är att effekterna av en olycka, kris eller annan allvarlig påfrestning ofta sprids mellan olika sektorer och över stora geografiska avstånd. Det uppstår så kallade domino-effekter. Potentialen för sådana effekter har ökat i takt med ökad globalisering, och att fler verksamheter är beroende av just-in-time leveranser. Den pågående pandemin visar tydligt konsekvenserna av denna utveckling. Smittspridningen går betydligt snabbare i en värld där människor reser oftare och längre än vad man gjorde förr. Men, även på lokal och regional nivå kan sådana effekter uppstå, exempelvis genom att verksamheter har starka beroenden av tekniska system eller tjänster.    

Inom projektet kommer vi att använda tidigare utvecklade metoder för att studera domino-effekter och applicera dem på spridningen av pandemins effekter med avseende på samhällsviktiga verksamheter. Att pandemin har påverkat sjukvården är vid det här laget uppenbart, men hur ser det ut inom andra sektorer? Förutom att studera pandemins effekter, och spridningseffekter, kommer projektet också att kartlägga hur olika verksamheter förberett sig inför allvarliga påfrestningar. Hur arbetade man exempelvis med kontinuiteshantering innan pandemin? Har man haft användning av detta arbete? Finns det möjligheter till förbättring som skulle kunna komma framtida arbete med risk- och kontinuitetshantering tillgodo? Sådana frågor avser vi undersöka med målet att i projektets slutskede blicka framåt och med utgångspunkt i befintlig kunskap om risk- och kontinuitetshantering föreslå hur arbetetet med att säkerställa kontinuitet i viktiga verksamheter kan förbättras.

Även om projektet har ett geografiskt fokus på Skåne kommer slutsatserna att vara generella och användbara för andra kommuner, regioner och andra aktörer som driver samhällsviktig verksamhet.

Projekttid

Projektet inleds i januari 2021 och skall avslutas i december 2021.