Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utgångspunkter för forskningen

All forskning inom CenCIP kommer att präglas av ett allriskperspektiv, d.v.s. insikten att man vid skydd av samhällsviktig verksamhet måste beakta alla möjliga händelser som kan hota samhällsfunktioner. Detta innebär att de förslag på lösningar av praktiska problem som presenteras inom centret (exempelvis mål 2 och 4) måste kunna tillämpas i en kontext där hoten mot samhällsviktiga funktioner kan vara både mångfaldiga och otydliga. Vidare är det av speciell vikt att även situationer med höjd beredskap eller till och med krig inbegrips i forskningsperspektiven. Även om en hel del kunskap som rör samhällsviktig verksamhet i normalfallet också är tillämpbar under dessa förutsättningar finns det några viktiga aspekter som kommer att påverka forskningen. Till exempel blir det extra viktigt att beakta antagonistiska och riktade attacker mot samhällsviktig verksamhet. Detta gäller alla forskningsområden som beskrivs nedan.

En annan central utgångspunkt vid all forskning inom CenCIP är behovet av ingående kunskap om både funktionssystemet och hanteringssystemet (klicka här för en mer detaljerad beskrivning av vad vi menar med dessa två system) för att hantera dagens och framtidens utmaningar inom skydd av samhällsviktig verksamhet. Det är interaktionen mellan dessa två system som i stor utsträckning kommer att påverka hur framgångsrikt arbetet med skydd av samhällsviktiga verksamheter blir. Vidare är det då också nödvändigt att beakta människan som en central del av systemen. Omfattande tekniska system är visserligen ofta centrala inom samhällsviktiga verksamheter, men det är människorna inom dessa system som driver och planerar verksamheten. Därmed blir det centralt att förstå de mänskliga möjligheterna och begränsningarna när det gäller skydd av samhällsviktig verksamhet. Förutom människorna som driver samhällsviktig verksamhet är det också viktigt att beakta medborgarna som drar nytta av olika samhällsfunktioner. Inte minst eftersom de kan drabbas av stora konsekvenserna då samhällsviktig verksamhet inte fungerar, men också för att de kan vara en viktig resurs för att upprätthålla olika funktioner trots stora påfrestningar.