Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbeten

Här publicerar vi information om examensarbeten som handletts av personer inom CenCIP och som har stark koppling till CenCIP:s forskningsområden.


2020

Andersson, Emma & Carlström, Daniel. (2020). Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden. ID. 9004559, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Rönnåker, Kicki & Wennerbeck, Sofia, (2020). Vetenskapliga metoder och praktiska tillvägagångssätt för beroendeanalys inom samhällsviktiga verksamheter - Förbättringspotential för analys av elberoende. Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet & Avdelningen för energihushållning, Lunds universitet.

Andersson, S., Klint, F. (2020). Resiliens inom kritiska infrastrukturer - Kartläggning och analys av kritiska infrastrukturers arbete med resiliens. Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, LTH, Lunds universitet.

2019

Ekvall, Louise & Nilsson, Erik. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Schiller Madeléne. Riskhänsyn vid planering av infrastruktur med avseende på skydd av samhällsviktig verksamhet, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Kastensson, E., (2019). Utvärdering och pilotstudie av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, LTH, Lunds universitet.

2018

Axelsdóttir, Elsa & Jonason Bjärenstam, Rasmus, (2018). Critical Infrastructure Resilience – Comparing Swedish critical infrastructures based on interruption data. ID. 8954871, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet. 

Neckfors, T., (2018). Hur kan man utvärdera risk- och sårbarhetsanalyser? Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, LTH, Lunds universitet.

2017

Andersson, Emma & Berg, Niklas. Riskhantering i mikrovärldar – En experimentell studie av att använda spel för att studera riskhantering, Rapport 5037, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Lindström, Josefin. Incitament för investering i riskreduktion, Rapport 5041, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Stengard, Maria. The Role of Capability Assessments for Decision Making - A mikroworld study featuring low and high probability hazards, Rapport 5040, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

2016

Donnerhack, Ulrike. Samhällsviktig verksamhet och kommunal planering - En fallstudie av två skånska kommuner, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi SGEL36, Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Grönlund, Eleonora & Åström, Veronica. Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker, Rapport 5029, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

2015

Arvidsson, Björn, Development of a method for studying cascading effects between critical infrastructures, Rapport 5004, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

Hagelstedt, Ove, Dynamisk simulering för att förbättra hanteringen av järnvägsstörningar, Rapport 5003, Avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.