Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsviktig verksamhet

Varje dag färdas miljoner människor från sina hem till arbetsplatser, skolor, etc., de kommunicerar via datorer och mobiltelefoner, dricker vattnet som precis tappats från kranen och äter maten som inhandlats i livsmedelsbutiken. De flesta är nog överens om att ett fungerande samhälle förutsätter att vi kan göra detta, och mer därtill, utan problem. Men ibland inträffar händelser som innebär att våra transporter hindras, vi kan inte läsa vår epost eller ringa telefonsamtal, och när vi öppnar kranen kommer inget vatten. I ett modernt samhälle ställer sådana avbrott snabbt till med stora problem och det är angeläget för oss alla att sådana störningar inträffar så sällan som möjligt och att de leder till så små konsekvenser som möjligt.

För att stärka samhällets förmåga att motstå olika störningar samt snabbt återhämta sig efter sådana arbetar man med att skydda så kallad samhällsviktig verksamhet. Enligt MSB:s föreskrifter för kommuners och landstings (MSBFS 2010:6) och statliga myndigheters (MSBFS 2010:7) redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser är samhällsviktig verksamhet en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksam- heter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skade- verkningarna blir så små som möjligt.

Samhällsviktig verksamhet kan finnas inom många olika områden och ha olika karaktär. Man kan exempelvis finna sådan verksamhet inom sektorer såsom Energiförsörjning, Information och kommunikation, Transporter, Livsmedel, och det finns många aktörer som är involverade i arbetet med att skydda samhällsviktig verksamhet. Den som vill läsa mer om arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet kan följa MSB:s arbete med implementeringen av den nationella strategin för skydd av samhällsviktig verksamhet. Den som vill veta mer om några av de utmaningar som arbetet står inför och som utgör utgångspunkter för forskningen inom CenCIP kan läsa mer här.